Kommunikation

Vi vet att era befintliga medarbetare finns på sociala medier. Men finns Ert företag på Workplace?

För att framtidssäkra företaget och alliera sig med den nya tekniken, låt TopPlace ansluta er till Workplace!

Det finns måna anledningar att ansluta sig:

  • Teambyggnad
  • Kommunikation
  • Information
  • Attraktion
  • Rekrytering

Kontakta oss för mer information

Topplace Workplace